Componentberekeningen en pipespecificatie

PPV Engineering kan zowel één losse componentberekening als een verzameling van tal van verschillende componentberekeningen die samen een pipespecificatie vormen uitvoeren. Hierin denken we graag met de klant mee, zodat de pipespecificatie zowel aan de ontwerpcode voldoet en tevens economisch en praktisch uitvoerbaar is.

Pipestress berekeningen (flexibiliteits analyse)

Pijpleidingen moeten voldoen aan hoge eisen om (vaak chemische) gassen of vloeistoffen te vervoeren. Het is daarom van essentieel belang dat een goed ontwerp als basis wordt gebruikt voor een pijpleiding. PPV Engineering kan deze basis leggen en de invloed van druk, temperatuur, eigen gewicht, waterslag, aardbevingen, wind en andere interne en externe krachten, welke invloed uitoefenen op leidingwerk, nozzles, flenzen en supports, in kaart brengen en berekenen. Wij ontwerpen pijpleidingen volgens alle veel voorkomende nationale en internationale ontwerpcodes.

Om deze berekeningen op een goede manier uit te voeren maakt PPV Engineering gebruik van het softwareprogramma CAESAR II, wereldwijd de standaard op het gebied van Pipestress analyse. Ook staalconstructies, nodig voor de ondersteuning van pijpleidingen, worden in het berekenproces meegenomen, zodat niet alleen de leiding zelf, maar ook de ondersteuningen bestand zijn tegen de optredende belastingen.

Statische en dynamische analyse

PPV is gespecialiseerd is zowel in statische als dynamische flexibiliteitsanalyse. Gas- en vloeistofstromingen veroorzaken bewegingen in het leidingwerk. Een statische benadering houdt geen rekening met deze stromingen. Daarom kan dit resulteren in onnodig dure ondersteuning van de leidingen of een niet economische leidingrouting. Door een dynamische analyse uit te voeren ontstaat een nauwkeuriger beeld van het leidinggedrag. Hiermee wordt het trillingspectrum van de leiding en het medium beoordeeld dit resulteert vaak in een besparing, een verbeterde installatie veiligheid en een geoptimaliseerd ontwerp.

Voorbeelden van toepassingen waar dynamische berekening resulteert in een beter ontwerp zijn: afblaasafsluiters (PSV’s), grote vloeistofverplaatsingen (waterslag en vloeistofproppen), seismische belastingen en trillingen ten gevolge van pompen en compressoren.

Eindige elementen berekeningen

Voor de meer gecompliceerde opdrachten gebruikt PPV Engineering eindige elementen programma’s. Bijvoorbeeld voor het berekenen van toelaatbare nozzle krachten, het berekenen van flexibiliteit van nozzles (voor in de pipe flexibiliteits analyse), het berekenen van kritische tee-stukken, berekenen van de invloed van ondersteuningen op drukvaten, berekenen van stabiliteiten, etc.

Constructie berekeningen

Voor de berekeningen van staalconstructies zoals pijpbruggen en apparaatondersteuningen, wordt gebruik gemaakt van geavanceerde berekeningprogramma’s volgens diverse normen.

© 2024 - PPV Engineering
Webontwikkeling door Convident